Prosimo vas, da med možnostmi izberete način plačila in dostavno službo, ki vam najbolj ustreza. Če ne najdete e-mail potrdila naročila, preverite v promocijah ali neželeni pošti ter ga premaknite v glavni nabiralnik, da boste na tekočem s svojim naročilom. 

Nagradna igra poletje 2024 - 3x darilni bon 40 €

Nagradna

Letošnje poletje ste lahko vi naš najljubši vplivnež! Vsako sliko izdelkov z Dragocena.si, ki jo pošljete na email naslov info@dragocena.si ali v naš nabiralnik na Instagramu oziroma Facebooku, bomo 1.9.2024 vključili v žreb. Izžrebali bomo 3 glavne nagrajence, ki bodo dobili bon v vrednosti 40 € za nakupe na Dragocena.si. Več slik ali celo video posnetov => več možnosti! Seveda ne bomo pozabili tudi na tri tolažilne nagrade.

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre POLETNI VPLIVNEŽ (v nadaljevanju nagradna igra) je Distributor.si, Hana Grbec s.p., Ulica Milana Majcna 35, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 1.7.2024 do vključno 31.8.2024. Žrebanje in objava nagrajencev se opravi v nekaj dneh po zaključku nagradne igre. Nagradna igra poteka z nakupi preko spletne trgovine Dragocena.si ter na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Pri tem družbi Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, in njene podružnice ("družba Facebook Inc."), in Instagram, Menlo Park, California, nista njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z nagradno igro. Namen nagradne igre je pridobivanje uporabniških fotografij za uporabo na Facebooku in Instagramu ter nagrajevanje kupcev za nakupe. Fotografije bomo objavljali na svojih socialnih omrežjih, zato vas lepo prosimo, da ne pošiljate fotografij, katerih objave ne želite (npr. objavo obraza - raje pošljite samo sliko izdelka.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi kupci Dragocena.si ter uporabnice in uporabniki omrežja Facebook in Instagram, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 • so registrirani uporabniki Facebooka ali Instagrama,
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežij Facebook in Instagram,

ali

 • pošljejo fotografijo izdelka, ki je v prodaji na Dragocena.si, na info@dragocena.si,
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in splošne pogoje spletne trgovine.


Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani Dragocena.si


3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka/Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, lahko na email naslov info@dragocena.si ali v privatno sporočilo na Instagramu ali Facebooku pošlje sliko izdelka, ki je v prodaji na Dragocena.si.

4. Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo 1.9.2024 na sedežu organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

5. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo izžrebal šest zmagovalcev nagradne igre.

Prve tri nagrade: darilni bon za spletno trgovino Dragocena.si v vrednosti 40 €
Druge tri nagrade: majica Dragocena.si, kapica Dragocena.si, paketek vzorčkov izdelkov Dragocena.si

Nagrajenci bodo obveščeni po emailu oziroma v zasebnem sporočilu na Facebook/Instagram strani Dragocena.si. Nagrajenci bodo morali organizatorju v roku 3 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, email naslov, telefonsko številko in naslov za dostavo nagrade) v zasebnem sporočilu na Facebook/Instagram strani Dragocena.si oziroma z e-sporočilom. Vkolikor do 5.9.2024 ne prejmete našega sporočila, niste bili izžrebani.

Z dobitniki nagrad se bo organizator dogovoril za prevzem nagrade. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da se njihove fotografije objavino na socialnih omrežjih organizatorja.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

6. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook/Instagram strani Dragocena.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook/Instagram strani Dragocena.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Nagrade v vrednosti do 42 € po Zakonu o dohodnini niso obdavčene.


7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook/Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook/Instagram profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook/Instagram zasebno sporočilo oziroma to sporočiti z e-sporočilom. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence),
 • objave nagrajencev na spletni strani in Facebook/Instagram strani organizatorja (velja samo za nagrajence).


8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram strani Dragocena.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani Dragocena.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Delite prebrano objavo:

Napišite svoje mnenje:

Vpišite svoje ime ali nadimek
Vpišite mnenje ali komentar