Če ne najdete e-mail potrdila naročila, preverite v promocijah ali neželeni pošti ter ga premaknite v glavni nabiralnik, da boste na tekočem s svojim naročilom. 

Nagradna igra - hladilnik

Letošnje poletje imate edinstveno priložnost osvojiti roza ali bel kozmetični hladilnik, v katerega boste lahko pospravili svoje najljubše izdelke ali pa kar kozarec hladne pijače! Na kratko: v nagradni igri lahko sodelujete z nakupom izdelkov na www.dragocena.si ali z označevanjem Dragocena.si strani na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Z vsakim nakupom sodelujete enkrat in z vsako oznako @dragocena.si sodelujete enkrat. Vsaka fizična oseba lahko sodeluje večkrat, nakup pa ni pogoj za sodelovanje.

Nagradna

SImpatičen bel ali roza hladilnik bo od septembra 2021 naprej hranil prav vaše najljubše izdelke! Več nakupov, več storijev, več taggov @dragocena.si, več omemb naše spletne trgovine in naših izdelkov prinaša več možnosti, da boste prav vi nagrajeni! Vsaka omemba Dragocena.si in vsak nakup se bo vnesel v dokument, iz katerega bo nato računalniški žreb določil zmagovalca - več nakupov, več omemb, več možnosti!

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre HLADILNIK (v nadaljevanju nagradna igra) je Distributor.si, Hana Grbec s.p., Ulica Milana Majcna 35, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od 28.6.2021 do vključno 31.8.2021. Žrebanje in objava nagrajencev se opravi v nekaj dneh po zaključku nagradne igre. Nagradna igra poteka z nakupi preko spletne trgovine Dragocena.si ter na socialnih omrežjih Facebook in Instagram. Pri tem družbi Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, in njene podružnice ("družba Facebook Inc."), in Instagram, Menlo Park, California, nista njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z nagradno igro. Namen nagradne igre je razširjanje kroga sledilcev na Facebooku in Instagramu ter nagrajevanje kupcev za nakupe.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook in Instagram, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 • so registrirani uporabniki Facebooka ali Instagrama,
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežij Facebook in Instagram,

ali

 • opravijo nakup na www.dragocena.si,
 • so starejši od 18 let,
 • so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
 • sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in splošne pogoje spletne trgovine.


Nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani Dragocena.si


3. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka/Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, lahko na svojem profilu kadarkoli objavi in označi profil organizatorja @dragocena.si, pri čemer štejejo vse vrste objav - story, post, IGTV, live, vsaka @ oznaka.

4. Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo 1.9.2021 na sedežu organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

5. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo izžrebal dva zmagovalca nagradne igre.

Prva nagrada: mini kozmetični hladilnik v rožnati barvi. 
Druga nagrada: mini kozmetični hladilnik v beli barvi.

Nagrajenca bosta o nagradi obveščena z objavo na časovnici Facebook/Instagram strani Dragocena.si oziroma po e-pošti. Nagrajenca bosta morala organizatorju v roku 3 dni od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad) v zasebnem sporočilu na Facebook/Instagram strani Dragocena.si oziroma z e-sporočilom. 

Z dobitnikoma nagrad se bo organizator dogovoril za prevzem nagrade. Če nagrajenca osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bosta posredovala, se smatra, da nagrade ne želita prejeti in s tem izgubita pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook/Instagram strani.


Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

6. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje Facebook/Instagram strani Dragocena.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje Facebook/Instagram strani Dragocena.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi nagrado.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.


7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook/Instagram pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook/Instagram profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook/Instagram zasebno sporočilo oziroma to sporočiti z e-sporočilom. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbo nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence),
 • objave nagrajencev na spletni strani in Facebook/Instagram strani organizatorja (velja samo za nagrajence).


8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook/Instagram strani Dragocena.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook/Instagram strani Dragocena.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Delite prebrano objavo:


Foto Galerija:


 

Napišite svoje mnenje:

Vpišite svoje ime ali nadimek
Vpišite mnenje ali komentar